ကာတြန္း ၀င္းေအာင္ - ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေတြ ဆိုေတာ့


ကာတြန္း ၀င္းေအာင္ - ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေတြ ဆိုေတာ့
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၆