ကာတြန္း ဘီရုမာ - စခန္းမွဴးၾကီး ကယ္ေပလို႔


ကာတြန္း ဘီရုမာ -  စခန္းမွဴးၾကီး ကယ္ေပလို႔
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၆