ေအာင္ေ၀း - ဖု န္ း ဆို း ေ တ း

Photo - Law Eh Soe

ေအာင္ေ၀း - ဖု န္ း ဆို း ေ တ း
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၈၊ ၂၀၁၆

ရွစ္ေလးလုံး ဆိုတာ
အျဖစ္ အေႏွးဆုံး သစ္တစ္ပင္လား။
....................
အခုထိ
အသီး မဆြတ္ႏိုင္ေသး။ ။
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(၈- ၈- ၁၆)