ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● သူခုိးႀကီးေတာ့ အဘ


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● သူခုိးႀကီးေတာ့ အဘ
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၊ ၂၀၁၆