ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - စိုုးရိမ္ေရမွတ္


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - စိုုးရိမ္ေရမွတ္ 
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၈၊ ၂၀၁၆