ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - အျပိဳင္အဆိုုင္ ပါပဲ


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - အျပိဳင္အဆိုုင္ ပါပဲ
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆