ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - ဒု သု နဲ႔ ဘု


ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - ဒု သု နဲ႔ ဘု
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၆