နီဇူလိုင္ - "၈၈၈၈"


နီဇူလိုင္ - "၈၈၈၈"
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၆

ငါ႔ကို
ျပတိုက္ထဲ အတင္းမထည္႔ပါနဲ႔..။
ေသြးစြန္းလက္ေတြကို
ဖယ္ပါ..။

ငါ႔ကို
ျပတိုက္ထဲ အတင္းမထည္႔ပါနဲ႔..။
ေသြးစြန္းလက္ေတြနဲ႔
ရင္ခ်င္း အတင္းအပ္
မြန္းၾကပ္တယ္..။

ငါ...
ကိုယ္တိုင္က
ေသြးမတိတ္ေသးတဲ႔ ဒဏ္ရာေတြ
ဟီးထေနတဲ႔
ျပတိုက္ၾကီးပါ..။

၈.၈.၂၀၁၆