ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - အတိုုက္အခံ လုုပ္စရာ မလုုိေတာ့ဘူးတဲ့လား


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - အတိုုက္အခံ လုုပ္စရာ မလုုိေတာ့ဘူးတဲ့လား
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၆