ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● လုံျခံံဳတဲ့ေနရာ


ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● လုံျခံံဳတဲ့ေနရာ
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၃၊ ၂၀၁၆