ရန္လင္းေအာင္ - ေခါင္းစဥ္ကြဲ


ရန္လင္းေအာင္ - ေခါင္းစဥ္ကြဲ 
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၆

ၾကမ္းကန္႔လန္႔ ခင္းထားတယ္ -
ေလာင္းရိပ္က ၾသဇာႀကီးလြန္း -
ေပါင္းျမက္ေတြ အိပ္ေမြ႔က်ေနတာ ဘာဆန္းလဲ ?

တေရးပဲ ႏိုးႏိုး
လန္႔ပဲ ႏိုးႏိုး
မူရင္းသတ္ပံုဆိုလည္း

ေသြးေဖာက္စစ္ရမယ္ … … …

၈. ၃ .၂၀၁၆