ကာတြန္း မိုးသြင္ - ေရ ဒုကၡ


ကာတြန္း မိုးသြင္ - ေရ ဒုကၡ
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၆