ကာတြန္း ဖုိးစီ ● စစ္သူႀကီး မဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးငွက္


ကာတြန္း ဖုိးစီ ● စစ္သူႀကီး မဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးငွက္
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၈၊ ၂၀၁၆