စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ က စာၾကည့္တိုက္ ၁၀၀၊ စာအုပ္ ၁၀၁ သိန္း ဖိုးစီ လွဴမည္
စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ က စာၾကည့္တိုက္ ၁၀၀၊ စာအုပ္ ၁၀၁ သိန္း ဖိုးစီ လွဴမည္
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၆

အသင္းအဖြဲ ့ႏွင့္ပရဟိတစာၾကည့္တုိက္(၁၀၀)သုိ ့ စာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းရန္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအား စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳစာအုပ္တုိ္က္ႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးပူးေပါင္းကူညီသူမ်ားမွ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ ဆာကူရာတာ၀ါတြင္  ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၆၊ ေန ့လည္ ၂နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မိဒီယာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေလာကမွ ဧည့္ပရိတ္သတ္ ၁၅၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

စာၾကည့္တုိက္တစ္ခု (၁၀၁) သိန္းႏွဳန္းျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ေပါင္း (၁၀၀) အားလွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။