ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ေကာက္ခဲ့တယ္ ... ေဆးထုိးအပ္ေတြကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ေကာက္ခဲ့တယ္ ... ေဆးထုိးအပ္ေတြ
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၃၊ ၂၀၁၆