ေမာင္ေမာင္စိုုး - အမ် ဳိးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရ သိကၡာရွိေသာထြက္ေပါက္ေမာင္ေမာင္စိုုး - အမ် ဳိးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရ သိကၡာရွိေသာထြက္ေပါက္
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေရးျပသနာကို စားပြဲဝိုင္း ေပၚထိုင္၍ နိုင္ငံေရးနည္းအရျပသနာေျဖရွင္း ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ျဖစ္ပြါးခ့ဲေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
အတြင္း ေပးခ့ဲ့ရေသာ စေတးခ့ဲ့ရေသာ အသက္ေသြးေပါင္းမ်ားစြာရွိခ့ဲသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ နာက်ည္းမွဳ မ်ား အာဃတမ်ား အမုန္းတရားမ်ား မ်ားစြာျကားမွ ဤစားပြဲဝိုင္းသုိ့ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိ့ုေျကာင့္လည္း အမ် ဳိ းသားရင္ျကားေစ့ေရးဟု ေခၚျကပါသည္။

၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန့စြဲျဖင့္ TNKA တအန္းပေလာင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ MNDAA ကိုးကန့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ULA/AA ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ေျကညာခ်က္ထြက္ လာသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံသုိ့ တက္ေရာက္ရန္လိုလားေျကာင္း ေဖၚျပထား၍ အခ် ဳိ့ က ထိ့ု ၃ ဖြဲ့တက္ရန္ သေဘာတူျပီဟု ထင္ျကပါသည္။ သုိ့ေသာ္ လက္ရွိျပသနာက ထိုသုိ့မဟုတ္ေခ်။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လအတြင္း အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား မိုင္းလားတြင္ အလြတ္သေဘာေတြ့ဆံုသည္။ ထိ့ုေနာက္ မိုင္းလားေခါင္း ဦးစိုင္းလင္း၏ျကားဝင္ညိွႏွဳိင္းမွဳ ျဖင့္ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၉ ရက္ ေန့တြင္ မိုင္းလားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး ဦးေအာင္ျကည္တိ့ုႏွင့္ PSLF/TNLA ဥကၠဌ မိုင္အိုက္ဖုန္း ULA/AA ဥကၠဌ ဦးထြန္းျမတ္နိုင္ MNDAA ဥကၠဌ ဖုန္တရႊင္ အတြင္းေရးမွဴ းဦးထြန္းျမတ္လင္းတိ့ု ေတြ့ဆံုခ့ဲသည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့ပါ ေျကျငာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္ရန္ေတာင္းဆိုသည္ဟုဆိုပါသည္။ ေတာင္းဆိုသည့္ ေျကျငာခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားစြာညွိႏွဳိင္း၍ ရေသာ္လည္း ညိွႏွဳိင္း၍ မရခ့ဲသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ ေတာင္းဆိုသည့္ " လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္အားစြန့္လႊတ္ေရး" ဆိုသည္ကို အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့က လက္မခံခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့ သုံးစြဲလိုသည့္ " လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး" ဆိုသည္ကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ သြား ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက လက္မခံနိုင္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပယ္ခ့ဲသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံသုိ့ ထို ၃ ဖြဲ့တက္ေရာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ထို ၃ ဖြဲ့ျကား သုံးစြဲလိုေသာ စကားလုံး(ဝါ) ေဝါဟာရ ညိွမရ၍ ျကန့္ျကာ သေဘာတူညီခ်က္မရဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာစစ္ဖက္ ဘက္ကေတာ့လည္း သုတိ့ုဘက္ကေလ်ွာ့ေပးသည္ဟု ယူဆသည္။ ပထမ " လက္နက္စြန့္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္ခြင့္ျပဳ ႏိုင္မည္" ဟု ေဖၚျပသည္။ ဒုတိယ " လက္နက္စြန့္စရာမလိုဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ မည္"ဟု ေဖၚျပသည္။ သုိ့ေသာ္ " လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန့္ရမည္" ဟု ေျကညာခ်က္ထုတ္ရမည္ဟုဆိုသည္။ သုိ့ေသာ္ ထို ၃ ဖြဲ့ကေတာ့ " လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး" ဟု ေဖၚျပခ်င္သည္။ သုိ့ႏွင့္ ထိုေဝါဟာရေပၚ၌ ညိွႏွဳိင္းမရခ့ဲေပ။

ေဝါဟာရသည္ အေရးျကီးပါသေလာ။ ျကည့္ျမင္ပုံ လုပ္ကိုင္ပုံ ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ရန္ကုန္တြင္ ျသဂုတ္ ၁၁/၁၂/၁၃ ျပဳလုပ္ေသာ နိုင္ငံေရး မူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုသည့္ေနရာတြင္ " တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား"ဟုျပင္ပါသည္။ ျသဂုတ္ ၁၅/၁၆ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ UPDJC အစည္းအေဝးတြင္ " ညီလာခံကိုယ္စားလည္" ဟူေသာ စကားလုံးအား " ညီလာခံတက္ေရာက္သူ" ဟုျပင္ပါသည္။ တခါတရံတြင္ စကားလုံးမ်ားသည္ အေရးပါပုံရပါသည္။ ထိ့ုေျကာင့္ ေရွးလူျကီးမ်ားက ပညတ္သြားရာ ဓါတ္
သက္ပါသည္ဟု ဆိုျကပုံရသည္။

အျခားသတင္းမ်ားအရ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့သည္ UWSA ဌာနခ် ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ အစည္းအေဝးလုပ္ျပီး ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန့တြင္ ေျကညာခ်က္ တရပ္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ အခ် ဳိ့က အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုတက္မည္ဟု ေျကညာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုေနျကသည္။ တကယ္ေတာ့ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့ ပင္လုံတက္ေရး မတက္ေရးမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟုဆိုရမည္။ ၎တိ့ုေျကညာခ်က္တြင္ " လက္နက္ ကိုင္လမ္းစဥ္စြန့္ေရး" မပါေပ။ " လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအား ႏွစ္ဖက္ညိွႏွဳိင္း ေျဖရွင္းေရးသာပါသည္။ ထို ၃ ဖြဲ့၏ေျကညာခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ျငိမ္း သတ္ရန္ နိုင္ငံေရးအရေတြ့ဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ဟုသာ ေဖၚျပသည္။ ထိုေဖၚျပခ်က္သည္ လုံေလာက္ျခင္း ရွိမရွိ အားလုံးစဥ္းစားသုံးသပ္ျကရန္လိုသည္။ အဆိုပါေဖၚျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ဤကား အားလုံးအတြက္ ပေဟဠိဟုဆိုရမည္။ အားလုံးေစာင့္ျကည့္ေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ထိုေျကညာခ်က္ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ေဘက်င္းသုိ့ေရာက္သည့္ေန့တြင္ ထြက္ေပၚ၍ လာပါသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံဆိုသည္မွာ အမ် ဳိ းသားရင္ျကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံေပၚမွ လုပ္ေဆာင္ျကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေရးျပသနာကို နိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာ ပါဝင္သင့္သူအားလုံး ပါဝင္ေရးျဖစ္သက့ဲသုိ့ ပါဝင္သူအားလုံးအား " နိုင္ငံေရးအရ သိကၡာရွိေသာ ထြက္ေပါက္ေပးေရး" သည္ အေျခခံအက်
ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ့မွသာ " အမ် ဳိးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္း ေရး" ကို ေဖၚေဆာင္နိုင္ေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စိုး )