ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (con & scam)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (con & scam)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆