ကာတြန္း Joker - ျပိဳင္တူစြန္႔လ်င္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္


ကာတြန္း Joker - ျပိဳင္တူစြန္႔လ်င္ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္
(မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၇၊ ၂၀၁၆