ေအအမ္တီ ● တြဲပြန္း


ေအအမ္တီ ● တြဲပြန္း
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆
႐ုတ္တရက္
လမ္းမေပၚေျပးတက္လာတဲ့
စက္တင္ဘာဟာ
အရင္လိုအဖြင့္မ်ဳိး မဟုတ္ခဲ့ဘူး
သကၠရာဇ္ေရႊ႕ကြက္ေတြမွာ
ငါတို႔ ပြန္းေတြ တလံုးၿပီး တလံုးက်

ေနာက္ဆံုး
ကြင္းနဲ႔ ျမင္းပါ လႈပ္မရတဲ့အခ်ိန္
မထင္တဲ့ေနရာက ဘစ္ေရွာ့ထြက္လာခဲ့ေပါ့

“ခ်က္ (စ္) ” …
“ဖြင့္ခ်က္ (စ္) ”….

တဘက္က အာဏာ
တဘက္က ေမတၱာ
စက္တင္ဘာထဲမွာ
ပါ၀ါခ်င္း ထိုးလဲခဲ့ၾကတယ္
သိပ္လွမယ့္ အန္းဂိမ္း
တြဲပြန္း သိပ္စကားေျပာသြားၿပီ …။   ။