ျမန္မာျပည္ကပိုုင္တဲ့ ဧရာ၀တီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး ျမန္မာျပည္ကပိုုင္တဲ့ ဧရာ၀တီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး

(ကုမုျဒာ ဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆

ဩဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၈/၂၀၁၆ အရ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာဝင္း သိမ္း၊ တြဲဖက္က ေဒၚမိမိခိုင္ကေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးနဲ႔ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(က) စီမံကိန္းမ်ားဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ ၿပီး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိ၊

( ခ ) စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ေဂဟစနစ္အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္အေပၚ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ား၊

( ဂ ) စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ေရသယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈအ ေျခ အေန၊

(ဃ) စီမံကိန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕အထက္ပိုင္း၊ ျမစ္ဆံုေအာက္ ပိုင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသအထိ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အက်ိဳး ဆက္မ်ားနဲ႔ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈအေျခအေန၊

( င) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈအေျခ အေန၊

(စ) စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း မႈအေျခအေနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္အေျခအေန၊

(ဆ) စီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရန္သင့္မသင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခ အေန၊

( ဇ ) စီမံကိန္းဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေလ့လာစိစစ္သံုးသပ္မႈ ပထမအစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔အေရာက္ အစီရင္ခံတင္ျပရမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပထား တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေကာ္မရွင္မွာပါဝင္သူမ်ားနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္မ်ားကို ဘႀကီးမိုးအပင္ ပန္းခံၿပီး သတင္းစာထဲမွကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ရတာကေတာ့ အေရးႀကီးလို႔တိတိက်က်ရွိ ေစခ်င္လို႔ပါ။

သိၾကတဲ့အတိုင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာက်ေက်နပ္ မႈကိုအေပးႏိုင္ဆံုးတစ္ခုတည္းေသာလုပ္ရပ္မွာ ျပည္သူမ်ားတစ္ခဲနက္မလိုလားကန္႔ကြက္ ေနၾကတဲ့ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကို သူ႕ရဲ႕အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ရပ္တန္႔ထားဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခု ငါးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္လာၿပီး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္လက္ထက္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္က အရင္အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းအရပ္ရပ္အေမြဆိုးမ်ားကို ဆက္လက္လက္ခံေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာဝန္ရွိလာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တဲ့ ဝမ္ေပါင္ကုမၼဏီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဦးပိုင္တို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့စာခ်ဳပ္မွာအံ့အားသင့္ေလာက္ စရာ ရပိုင္ခြင့္ကြာဟေနတာေတြ႕ရလို႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာမွ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ဌာနနဲ႔ သူတို႔ကိုအကာအကြယ္ေပးတဲ့ သူမ်ားနဲ႔ျပည္သူေတြနဲ႔ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာသံဃာေတာ္မ်ားထိခိုက္ရ၊ ေသဆံုးသူတစ္ဦးရွိခဲ့၊ ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ ေျပလည္မႈမရႏိုင္ေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

တျခားတျခား စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍လည္း မေက်မနပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပေနတာေတြ႕ ရပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အက်ိဳးေက်းဇူးမရရွိသ ေလာက္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္မယ့္ေရကာတာမ်ား၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနတာေတြ႕ရသလိုရရွိမယ့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားမ်ားကို ျပည္ပ ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘႀကီးမိုးတို႔လို လူၿပိန္းမ်ားအတြက္ေတာ့အေတာ္ခြက်တတႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္က မျဖစ္စေလာက္ပဲရၿပီး ျပည္ပကအားလံုးနီးပါးရသြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္ေရႊဉာဏ္ေတာ္စူးေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သလဲဆိုတာကို အံ့ဩကုန္ႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သံလြင္ျမစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပင္လယ္တြင္းကိုစီးဆင္းတဲ့ ျမစ္ျဖစ္ေပမဲ့အထက္အညာက တျခားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားကိုလည္းျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာတဲ့ ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

သည္လိုပါပဲ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိတဲ့ ျမစ္ၾကီးေတြထဲမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ အမ်ားအျပားမွ ျဖတ္ၿပီးစီးဆင္းတဲ့ ျမစ္ေတြရွိသလို ႏိုင္းျမစ္ဟာလည္းႏိုင္ငံအမ်ားကိုျဖတ္သန္းစီးဆင္းလာ တဲ့ ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အဲ ဘႀကီးမိုးတို႔ရဲ႕ဧရာဝတီကေတာ့ ဘႀကီးမိုးတို႔ ျမန္မာျပည္ပိုင္စစ္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။ ျမစ္စတင္ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေမခ၊ မလိခတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကျမစ္ျဖစ္သလို ေမခ၊ မလိခေပါင္း စည္းရာမွ ဧရာဝတီျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပ်အိုးတစ္နံတစ္လ်ားစီးဆင္းၿပီး ေအာက္ပိုင္း မွာ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚျဖစ္ထြန္းလာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေရးပါဆံုး ေရလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ေစ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ စိုက္ပ်ိဳးမႈကိုအားေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚဆိုရင္ အရင္ကအာရွတိုက္ရဲ႕ဝမ္းဗိုက္လို႔ နာမည္ရတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧရာဝတီကိုျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားက မိခင္ဧရာဝတီလို႔ တင္စားေခၚေဝၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာစိစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္းသိရၿပီးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား စာရင္းနဲ႔တကြလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေတြ႕သိရသေဘာတူရ ပါတယ္။

ဘႀကီးမိုးက တစ္ခ်က္ပဲထပ္တိုးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဧရာဝတီဟာျမန္မာပိုင္တဲ့ အျမစ္ မိခင္ဧရာဝတီျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသီခ်င္းကို ဆိုၾကရေအာင္ပါ။

ဒါတို႔ေျပ (ျပည္)၊ ဒါတို႔ေျမ၊ တို႔ပိုင္တဲ့ ေျမလို႔ပါ

ျမန္မာျပည္က ပိုင္တဲ့ ဧရာဝတီႏွင့္ ဘႀကီးမိုးပါ။