ကာတြန္း ညီပုေခ် - သူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တဲ့ ဟိတ္ကာတြန္း ညီပုေခ် - သူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တဲ့ ဟိတ္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆