ေဆာင္းယြန္းလ - “ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ (၁၄)”ေဆာင္းယြန္းလ - “ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ (၁၄)”

(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

ဇာတိက
ေၿခၾကြခေတာင္းဖို႔ မ်က္ေစာင္းထိုးတယ္

ဇရာက
က်န္းမာေရးကို ၿပန္ေပးဆြဲဖို႔ ၾကိဳးစားတယ္

မရဏက
အိပ္မက္ရုိက္ကြင္းထဲဝင္ၿပီး ရုပ္ရွင္ရုိက္ၿပတယ္…

ဇာတာကို စစ္ၾကည့္ေတာ့
ကိုယ့္ေခတ္ထဲက စစ္ပြဲေတြအဆံုးသတ္ရေအာင္
ယၾကာေၿခဖို႔ ေငြလိုတယ္တဲ့…

ေငြဆိုတာ
ဘဝအတြက္ နတ္ဘုရားမဟုတ္ဘူးဆိုေပမယ့္
လူ႔ၿဖစ္ၿခင္းတဒဂၤမွာ တခမ္းတနားၿဖစ္ဖို႔ အေရး
ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြကို အေလ်ာ့တြက္ေပးၿပီး
ေငြနဲ႔ ေရြးေနခဲ့ရ…။

ေဆာင္းယြန္းလ (စက္တင္ဘာ ၅ရက္၊ ၂၀၁၆)