ပထမအၾကိမ္ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ စာတမ္း ၁၄ ခု ဖတ္ရႈႏုိင္ျပီ


ပထမအၾကိမ္ ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံ စာတမ္း ၁၄ ခု ဖတ္ရႈႏုိင္ျပီ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

၂၀၁၆၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ေန႔ မွ စက္တင္ဘာ ၄ အထိ နျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာ တင္သြင္းခဲ့ၾကတဲ့ စာမ္း ၁၄ ေစာင္ကို အျပည့္အစုံ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းေပၚမွာ တင္ဆက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဟာသည္က ေနရာမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါျပီ။

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZYceWZ65wCScfRpVbUHnsQHu5f8VhTnkd7