ကာတြန္း ေနညိဳေအး - မီဒီယာေတြလည္း ဂုဏ္ျပဳၾက


ကာတြန္း ေနညိဳေအး - မီဒီယာေတြလည္း ဂုဏ္ျပဳၾက
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆