ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - သည္ေတာင္ကို ေမာင္ျဖိဳပါ့မယ္


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - သည္ေတာင္ကို ေမာင္ျဖိဳပါ့မယ္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၆