လင္းခါး ● ေတာ္လွန္ေသာ ၾကက္ေမာက္သီးမ်ားလင္းခါး ● ေတာ္လွန္ေသာ ၾကက္ေမာက္သီးမ်ား
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

အႏုပညာဆိုတာ ဝါဒျဖန္႔တာပဲ
ဝါဒျဖန္႔တယ္ဆိုတာ ေျခအိတ္လက္ေဆာင္ေပးတာ

အိပ္မက္ဆိုတာ လူ႔အစိတ္အပိုင္းတခုပဲ
လူ႔အစိတ္အပိုင္းတခုဆိုတာ အူအတက္

ပဋိပကၡဆိုတာ
ဆန္႔က်င္ဘက္အရာႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းတာပဲ
ဆန္႔က်င္ဘက္အရာႏွစ္ခုဆိုတာ
သူဆင္ျမန္းတဲ့ ဖိနပ္နီနီ

အႏုပညာေျခအိတ္ထဲက
အူအတက္အိပ္မက္ေတြ
ပဋိပကၡဖိနပ္နီနီစီးၿပီးထြက္သြား

တရားထူးရမယ္ထင္လို႔
ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုစည္းခဲ့ပါတယ္
လူငယ္ဘာဝ
ဟိုေကာင့္မ်က္ခြက္ စီးကရက္မီးခိုးနဲ႔ မႈတ္ခဲ့ပါတယ္
ပင့္ကူလိုပဲ ပင့္ကူအိမ္မွာ ၿငိခဲ့ပါတယ္
ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား

လင္းခါး
ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆