ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - သူတို႔ေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး(သံတြဲ) - သူတို႔ေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၆