ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ျမန္မာျပည္က လုုအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တဲ့ ဟိတ္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ျမန္မာျပည္က လုုအခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တဲ့ ဟိတ္
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆