ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● ႐ုိး႐ုိးသားသားကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● သေဘာ႐ုိးနဲ႔ပါ
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ