ကာတြန္း မိုုးသြင္ - သူတိုု႔ကိုုလည္း ညီလာခံကိုု ဖိတ္ရမယ္ ...


ကာတြန္း မိုုးသြင္ - သူတိုု႔ကိုုလည္း ညီလာခံကိုု ဖိတ္ရမယ္ ...
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၆