ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ပါမစ္နဲ႔ လဲရမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လား


ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ပါမစ္နဲ႔ လဲရမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လား
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆