ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလားေဟ့ ၀င္ခဲ့ေလကြယ္


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ျငိမ္းခ်မ္းေရးလားေဟ့ ၀င္ခဲ့ေလကြယ္
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၆