ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၁၁)


ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား သုံးသပ္ခ်က္ - အပိုင္း (၁၁)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆

● အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး
၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ အဓိကေဆြးေႏြးၾကသည့္ နိုင္ငံေရးျပႆနာမွာဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဖက္ဒရယ္မူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီးအေျဖရရွိပါက ေနာက္ဆံုးလုပ္ရမည္မွာ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေရး ျဖစ္လာေပမည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ေရးေလာ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲ ေရးေလာဆိုသည္ ကေတာ့ ညီလာခံကဆံုးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟု KIA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က ဆိုပါသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NLD မွ စကားတခြန္းမွ မဟခ့ဲေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကခရီးစဥ္တြင္း၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆိုသည္ ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

● နိဂံုး
ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသည္ အစ၏အစျဖစ္သည္။ ထိုအစျပဳခ်က္ကို ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရန္လိုအပ္ေပမည္။ မတူေသာဖက္ဒရယ္အျမင္မ်ားအား NLD ပါတီ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ မည္မွ် ညိိႇႏႈိင္းေဆာက္ရြက္ေပးနိုင္မည္၊ သူမ၏၏ညိိႇႏႈိင္းေပးမႈမ်ား မည္မွ် ေပါက္ေျမာက္သည့္အေပၚမူတည္၍ ျငိမ္းခ်မ္းရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ဟုယူဆရပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ရန္အတြက္ အားၾကီးသူက ပို၍သေဘာထားၾကီးဘို႔ လိုပါသည္။ ယခုျဖစ္ ပြားေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားကိုရပ္တန္႔ရန္လိုေပမည္။ စစ္ ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္လိုေပလိမ့္မည္။ ယခုNCA မထိုးရေသးေသာ အဖြဲ႕အားလုံးလုိလိုသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္ျဖစ္ရာ ထိုအဆင့္ကပင္ စ၍ ေသနတ္သံ မထြက္ရေလေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါက ေကာင္းေလစြဟု ဆိုရပါမည္။ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားရက္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္မွာ အ့ံအားသင့္ ဘြယ္ဟု ဆိုရပါမည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရွဳ ကာ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစိုးရက တဖက္သတ္ေၾကျငာလိုက္ၿပီး (ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္ကလည္း ေၾကညာခ့ဲ့ဘူးပါသည္) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဝါ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို က်င္းပပါက မည္မွ် ေကာင္းလိမ့္မည္နည္းဟု ေတြးေတာသုံးသပ္ရပါေတာ့သည္။

ၿပီးပါၿပီ

ေနာက္ဆက္တြဲ
အတိုေကာက္စာလုံးမ်ား၏အနက္အဓိပၸါယ္

● ABSDF All Burma Students Democratic Front
ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး

● KIO Kachin Independence Organization
ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕

● KIC Kachin Independence Council
ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ

● KIA Kachin Indenpendence Army
ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္

● KDA Kachin Defence Army
ကခ်င္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကာင္းခါးျပည္သူ့စစ္)

● PSLF Palaung State Liberation Front
ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

● TNLA Taang National Liberative Army
တအန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

● ULA /AA United League for Arakan/ Arakan Army
ညီညြတ္ေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ ရခိုင့္တပ္မေတာ္

MNTJP Myanmar National Truth and Justice Party
အမွန္တရးႏွင့္မွ်တမႈျမန္မာအမ်ဳိးသားပါတီ

● MNDAA Myanmar National Democratic Alliance Army
ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရတစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (ကိုးကန္႔ /ဖုန္ၾကားစင္း)

● UWSP United Wa State Party
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ

● UWSA United Wa State Army
ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

● PSC Peace and Solidarity Council
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးေကာင္စီ (မိုင္းလား)

● NDAA National Democratic Alliance Army
အမ်ဳိးသားဒီကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္

● SSPP Shan State Progressive Party
ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ

● SSA Shan State Army
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

● MTA Mong Tai Army
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ခြန္ဆာ)
● RCSS Restoration Council of Shan State
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

● KNPP Karenni National Progressive Party
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ

● NMSP New Mon State Party
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

● KNU Karen National Union
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး

● KNLA Karen National Liberative Army
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

● KNU/KNLA (PC) Karen Nationl Union/Karen National Liberative Army (Peace Council)
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး/ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)

● DKBA Democratic Karen Belovent Army
ကရင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ တပ္မေတာ္

● DKBA Democratic Karen Buddhist Army
ဒီမိုကရက္တစ္ ဗုဒၶဘာသာကရင့္တပ္မေတာ္

● PNLO Pa-oh National Liberative Organization
ပအို႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

● PNO Pa-oh National Organization
ပအို႔အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

● WNO Wa National Organization
ဝ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

● LDU Lahu Democratic Union
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္သမဂၢ

● ALP/AA Arakan Liberation Party/Arakan Army
ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ/ ရခိုင့္တပ္မေတာ္

● ANC/AA Arakan National Council/ Arakan Army
ရခိုင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ/ ရခိုင့္တပ္မေတာ္

● CNF Chin National Front
ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

● NSCN(K) National Socilist Council of Nagaland(Kaplam)
နာဂအမ်ဳိးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ( ကက္ပလန္)

● BGF Border Guard Force.
နယ္ျခားေစာင့္တပ္

● MPC Myanmar Peace Center
ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာန

● UPC Union Peace Committee
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ

● UPWC Union Peace Working Committee
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

● NCCT Nationwide Ceasefire Coordination Team
တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕

● SD Special Delegation
အဆင့္ျမင့္ညိိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕

● NRPC National Reconciliation and Peace Center
အမ်ဳိးသားျပန္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန

● JMC Joint Military Committee
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ

● UPDJC Union Peace Dialouge Joint Committee
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ

● JICM Joint Implentation Coordinaton Meeting
တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး

● SSJAC Shan State Joint Alliance Committee
ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ

● CSSU Committe of Shan State Unity
ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ

● PPST Peace Process Steering Team
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စဥ္ ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (NCA ထိုးၿပီး ၈ ဖြဲ႕)
●  CT Coordition Team ( PPST ၏အလုပ္အဖြဲ႕)
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

● UNFC United Nationalities Fedral Council
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

● DPN Deligation for Political Negotiate (UNFC ၏အလုပ္အဖြဲ႕)
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈညိိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕

● TNP Taang National Party
တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီ

● ANP Arakan National Party
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ

● ALD Arakan League for Democracy
ရခိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

● SNLD Shan Nationalities League for Democracy
ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

● SNDP Shan Nationalities Demoratic Party
ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

● ANDP Arakan National Democratic Partyl
ရခိုင္အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

● FCDCC Federal Constitution Drafting and Coordinating Committee
ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ

● NCA Nationwide Ceasefire Agreement
တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

● EAOs Summit Enthic Armed Orgnizations Summit
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားညီလာခံ

● PCG Peace-talk Creation Group
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕( ကခ်င္)

● WLB Women League for Burma
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာနိုင္ငံ)

● UPC Union Peace Confrence
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ

ၿပီးပါၿပီ
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)