ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ပုိ ငိုခ်င္လာတယ္

  
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ●  ပုိ ငိုခ်င္လာတယ္
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆