ေမာင္ရစ္ - အမ်ားစုလူျပိန္းပရိသတ္ၾကီးအတြက္ ေျဖေဆး ဘယ္မွာ


ေမာင္ရစ္ - အမ်ားစုလူျပိန္းပရိသတ္ၾကီးအတြက္ ေျဖေဆး ဘယ္မွာ
(မိုးမခ အယ္ဒီတာ့လက္ေရး) စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆


ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေရွ႔တန္းတင္ရမည္တို႔မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ ပညာဗဟုသုတ ရရွိႏိုင္ေရးကိုလည္း ေရွ႔သို႔ ပို႔ၾက၏။ ထိုအခါ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ရွိေရး၊ အာမခံခ်က္ရွိေရးတို႔ကိုလည္း ပညာရွိမ်ားက ေထာက္ျပၾက၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ပညာဗဟုသုတမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္အတူ လြတ္လပ္တရားမွ်တမႈတို႔သည္ အေရးပါသည့္ ေရွ႔တန္းကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈေသာအခါ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ား၏ ျပသနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ၎တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီျပီး အတိဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ လူတစု လူတဖြဲ႔မွသည္ ႏိုင္ငံမ်ား ျပိဳပ်က္ျခင္း၊ နယ္နမိတ္စည္းရိုးမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔အထိ ၾကဳံေတြ႔ေနရပါသည္။ အဆိုပါႏို္င္ငံမ်ားသည္ ပထ၀ီေဒသတခုတည္းထဲမွာ မဟုတ္မူဘဲ ေတာင္အေမရိကမွသည္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း ၎ေနာက္ အာရွတနံတလ်ားအထိ ခ်ဲ႔ထြင္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အစြန္းေရာက္သူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္းမ်ား က်င္လည္ က်က္စားေနၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻၾကီး၏ ဥစၥာ ဓန ၾသဇာ လက္နက္ အာဏာတို႔ကို တရား၀င္ ပိုင္စုိးၾကကုန္ေသာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ လက္စြမ္းထက္ၾကသည့္ အစုိးရမင္းမ်ား၊ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လားရာကေကာ ဘယ္ဆီ ဘယ္၀ယ္ ျဖစ္ေနသလဲ။ အရင္းမ်ား စုေဆာင္းသည္ထက္ စုေဆာင္းႏိုင္ေရး၊ ေစ်းကြက္မ်ား ခ်ဲ႔ထြင္ နယ္ခ်ဲ႔ႏိုင္ေရး၊ ကိုယ့္အယူအဆ သေဘာထားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ေရးတို႔ကိုသာ အာရုံ၀င္စား လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း အာဏာရွင္မ်ား လက္နက္ရွင္မ်ား အရင္းရွင္ၾကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႔ေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

သာဓကတခုအေနျဖင့္ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက လႈံေဆာ္ ေတာင္းဆိုၾကေသာအခါ၊ စစ္ေဘးဒဏ္ႏွင့္ မင္းေဘးသင့္ ျပည္သူတို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ လက္လြတ္ထြက္ေျပးေနၾကရသည္ကို ကူညီဖို႔ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အမ်ားသူငွာတို႔က အသနားခံ ေတာင္းဆိုၾကေသာအခါ၊ ေရာဂါဘယမ်ားသည္ နယ္နမိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ကူးစက္ ပ်ံႏွံ႔ေနသည့္အတြက္ ကာကြယ္ကုစားႏိုင္ေရး ပညာရွင္မ်ား သုေတသီမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းၾကရန္ ကူညီၾကရန္ သတိေပး ေတာင္းဆိုၾကေသာအခါ ဥစၥာ ဓန ၾသဇာ လက္နက္ အာဏာတို႔ ကိုင္စိုး ပိုင္ဆိုင္ၾကကုန္သည့္ လူ႔အထက္တန္းလႊာတို႔ဆီက တက္ၾကြ ေလးနက္ေသာ တုန္႔ျပန္ အေရးယူမႈတို႔ကို ခုခ်ိန္ထိ အားပါးတရ မေတြ႔ၾကရေသးဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ထိုအခါ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ၊ ပညာဗဟုသုတနည္းပါးေသာ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ယိုယြင္းေနေသာ ကမာၻေပၚက အမ်ားစု လူျပိန္း ပရိသတ္ၾကီးမွာ ဘာေတြႏွင့္ ေျဖေဆးေတြ႔ေနၾကလိမ့္မည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသနည္း။ အျခားမၾကည့္ပါႏွင့္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက မၾကာမီလာေတာ့မည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သူ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ အေမရိကန္က ျပည္သူေတြလည္း ဆင္းရဲတာပါပဲ။ အတန္းပညာ မတတ္သူေတြလည္း ရွိတာပါပဲ။ တရားဥပေဒ၏ စိုးမိုးမႈ မွ်တမႈ အရိပ္အာ၀ါသေပ်က္ေနသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားလည္း ရွိေနတာပါပဲ။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိႏွင့္ မတူ ကိုယ့္ရန္သူ၊ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းေရး၊ တပါးသူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ တားဆီး ေခ်မႈန္းေရးတို႔ ၀ါဒျဖန္႔ တရား တြင္တြင္ေဟာသည္မ်ား ေခတ္စား က်ယ္ျပန္႔လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။

အဆိုပါ အစြန္းေရာက္သည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေသြးေဆာင္ ေခၚသြင္းလာပါသည္။ ေကြ႔ေကာက္ေသာ စိတ္ႏွလုံးတြင္ အရက္ေသစာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမိုက္မ်ား ဖုံးလႊမ္းေသာအခါ ထိုလူထုပရိသတ္သည္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ေသြးဆူျပီး အုံၾကြေနၾကပါေတာ့သည္။ အဆိုပါ လူတန္းစားႏွင့္ မိုးနဲ႔ ေျမလို ကြာျခားသည့္ အထက္တန္းလႊာ အုပ္စုိးသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရင္းရွင္ၾကီးမ်ားကေတာ့ အခုကဲ့သို႔ အုံၾကြေနသည့္ လူအုပ္စုမ်ားကို သူတို႔လိုရာ မႈိင္းတိုက္ မီးထိုးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကတဆင့္ ၾကိဳးဆြဲႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု အထင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ေကာ ဘယ္လိုျဖစ္ေနမယ္ ထင္ပါသလဲ။ ဆင္းရဲ မြဲေတျပီး ပညာဗဟုသုတ အားနည္းသည့္ လူထုအမ်ားစုမွာ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ဥပေဒ၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ရႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ သူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး ဒုကၡဖိဆီးေနမႈမ်ားေအာက္မွ ထြက္ေပါက္မွာလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္း မိမိရပ္ရြာအတြင္း ဥပေဒမဲ့ တရားလက္လြတ္ အၾကမ္းဖက္ျပီး အေျဖရွာမႈမ်ား ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ သားေကာင္အျဖစ္ မ်ုိးဆက္သစ္လူငယ္တို႔ သက္ဆင္းေနၾကရပါသည္။ ျမိဳ့ျပ ရပ္ရြာမ်ားမွသည္ နယ္စြန္ နယ္ျဖားအထိ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားအားလုံးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အရသာကို ျမီးစမ္းၾကျပီးျပီလားဟု ေမးရက္စရာ မရွိေသးပါ။

သိသာထင္ရွားေသာ သာဓကမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၆ စာရင္းအရ လူ ၁၁ သန္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္သို႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္။ တိုင္းျပည္၏ ၂၀% ဟု ဆိုသည္။ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ အားေပးေသာ အမုန္းစကားမ်ား အလြယ္တကူ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိသည္။ လူတဦးႏွင့္တဦး အခ်င္းခ်င္းသာမက အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္လည္း ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ စည္းမေစာင့္သည့္ ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဖာ္သီသီ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မွားယြင္းေသာ သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အလ်င္အျမန္ ေကာက္ယူ ျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။ အစုိးရမင္းမ်ား အရင္းရွင္ၾကီးမ်ား ႏိုင္ငံေရး ဘာသာေရး လူမႈေရး ၾသဇာရွင္အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားကလည္း ဒါကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ျပျပီး ျပဳျပင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနဆဲဟု ဆိုခ်င္သည္။ သူတို႔ေတြကေကာ မသိနားမလည္သည့္ ဆင္းရဲေသာ ပညာဗဟုသုတ ခ်ဳိ႔ယြင္းေသာ ဥပေဒအေစာင့္အေရွာက္မဲ့ေနေသာ ေက်ာမဲြျပည္သူလူထုကို အျမတ္ထုတ္ လုိရာဆြဲ ပုံသြင္းစရာ သတၱ၀ါမ်ားအျဖစ္သာ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္သာ သေဘာထားေနၾကသလားဟု ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

သဘာ၀၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး မေျပာပါနဲ႔ဦး၊ လက္ရွိမွာ အယင္စစ္အစုိးရမ်ား လက္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကင္းမဲ့ေသာ စီးပြားေရးမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဇုံမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ခုထိ ျပည္သူတို႔ ေရေရရာရာ မသိရွိၾကေသးပါ။ စစ္ေဘးႏွင့္ မင္းေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ တရားမ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ား က်ဳးေက်ာ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ေတြ ရွိေနသ၍ ျပည္ပက ဒုကၡသည္ေတြမွာလည္း အံ့ၾကိတ္ ေခါင္းငုံံ႔ေနၾကရသည္ဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။ ေရာဂါဘယမ်ား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ခံစားေနၾကရသည့္ ျမန္မာျပည္သူေတြအဖို႔ အားကိုးရာ မ့ဲေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ လက္ရွိ ပစၥည္း ဥစၥာ အာဏာ လက္နက္ ၾသဇာ ပိုင္စိုး ပိုင္ဆိုင္ၾကကုန္ေသာ လူ႔အထက္တန္းလႊာတို႔ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတို႔က ဆင္းရဲျခင္း ပညာမဲ့ျခင္း ဥပေဒအရိပ္အာ၀ါသေပ်ာက္ဆုံးျခင္းကို အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျပီး ေရွ႔တန္းအေရးကိစၥအျဖစ္ မေျဖရွင္းေသးလ်င္ ျမန္မာျပည္က အမ်ားစု လူျပိန္းပရိသတ္ၾကီးမွာ ေဆးျမီးတိုမ်ားနဲ႔ ေျဖေဆးရွာေနဆဲ ျဖစ္ရဦမည္ဟုသာ ဆိုလိုက္ခ်င္ပါေတာ့သည္။