အစိုုးရေဟာင္း၏ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ အုုန္းျခံေျမမ်ား သိမ္းပိုုက္ခံရ


အစိုုးရေဟာင္း၏ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ အုုန္းျခံေျမမ်ား သိမ္းပိုုက္ခံရ
(မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆

ရခုိင္ျပည္နယ္-သံတြဲခရုိင္-ဂြျမိဳ ့နယ္၊ ေလာင္းက်ိဳးေက်းရြာအုပ္စု သမၺာန္ခ်ိဳင္ကမ္းေျခရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘုိးဘြားပုိင္ အုန္းျခံေျမသိမ္းပုိက္ခံရမႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ယေန ့(၃၀.၉.၂၀၁၆)နံနက္ ၁၀တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ေျမနီကုန္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆုိင္တြင္ ျပည္သူ ့အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား ကြန္ယက္မွဦးေဆာင္ျပီး လယ္သိမ္းခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေတာင္သူ(၅)ဦး ၏ ဘုိးဘြားပုိင္ အုန္းျခံ ၄.၃ဧကကုိ အျငိမ္းစား လ.၀.ကဦးစီးမွဴး ဦးက်န္သီးေအာင္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္သိမ္းယူကာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌါနသုိ ့ ၄င္းတုိ ့မသိရပဲ ပံုစံ(၇)ေလွ်ာက္ထားရာ ေျမစာရင္းဦးစီးဌါနက ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ ့ဥယာဥ္ျခံေျမအတြင္း ယာေစာင့္တဲေဆာက္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ေမလအတြင္း က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္(၁)လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

အစုိးရေဟာင္းလက္ထက္ကတည္းက အက်င့္ပ်က္ေသာ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ေၾကာင့္ မျပီးျပတ္ခဲ့ေသာ ၄င္းေျမသိမ္းကိစၥအား အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တရားမွ်တမွဳ ့ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ ့အခြင့္အေရးကြန္ယက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသုိ ့ သတင္းမီဒီယာ(၅၀)ခန္ ့တက္ေရာက္သတင္းယူခဲ့ပါသည္။
ဓာတ္ပံု(ေဌးေအာင္)