ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Corrupt


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Corrupt
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆