ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - (Dull)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - (Dull)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆