ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (the game)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (the game)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆