ကာတြန္း Lar Bwe - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ျပီလား

 ကာတြန္း Lar Bwe - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ျပီလား
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆