ကာတြန္း ညီပုုေခ် - ကေလးေတြ တိုုး ဖိုု႔ နဲ႔ တိုုးတက္ဖုု႔ိ


ကာတြန္း ညီပုုေခ် - ကေလးေတြ တိုုး ဖိုု႔ နဲ႔ တိုုးတက္ဖုု႔ိ
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၁၊ ၂၀၁၆