ကာတြန္း ကိုုေခတ္ - အာဏာရွင္ေတြ ေနတဲ့ တိုုင္းျပည္


ကာတြန္း ကိုုေခတ္ - အာဏာရွင္ေတြ ေနတဲ့ တိုုင္းျပည္
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၆