ကာတြန္း ေမာင္ဆန္နီ- ခလုပ္ ႏွိပ္တတ္သူမ်ားကာတြန္း ေမာင္ဆန္နီ- ခလုပ္ ႏွိပ္တတ္သူမ်ား
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆