ေမာင္ေမာင္စုိး ● လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ - အပိုင္း (၃၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန႔မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ - အပိုင္း (၃၂)
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၂၊ ၂ဝ၁၆

● သမိုင္းက သေရာ္ေလသလား
၂ဝ၁၁ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္ၿပီးသကာလ အတန္ငယ္လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထိုအခါသမယ တြင္  ဦးသန္႔၏ေျမးျဖစ္သူက ဦးသန္႔ျပတိုက္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ဖိတ္ၾကားခံရ၍ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားထိပ္ဆံုးတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူေနေသာ ဦးျမင့္ေဆြ (ယခု ဒုသမတ) တုိ႔က္ို ေတြ႕ရသည္။ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံတြင္ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ားကို မေတြ႕ရေပ။ သမိုင္း၏သေရာ္ခ်က္ ေလာဟု ဆိုရပါမည္။

ဦးသန္႔ျပတိုက္ဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ၾကေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ တပ္ထဲထြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တာဝန္ ယူခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ၾကေပရာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံကာလက ဗိုလ္ သုိ႔မဟုတ္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ခန္႔ရွိနိုင္ပါသည္။ ထို အေရးေတာ္ပုံကာလက တကၠသုိလ္ဝင္းတြင္း ခ်ဥ္းႏွင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲ့သည့္ တပ္မ်ားမွ အရာရွိငယ္မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အထက္အမိန္႔အတိုင္း တေသြမတိမ္းေဆာက္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

အကယ္၍သာ ေက်ာင္းသားမ်ားက စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားတိုက္ပြဲမဝင္ခ့ဲၾကပါက ဗိုလ္ေနဝင္းတုိ႔ မဆလအစိုးရသည္ ဦးသန္႔အ ေလာင္းအား ၾကံေတာသုသာန္တြင္သာ ဂူသြင္းမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း သုသာန္ေရႊ႕ပုံအရ ဦး သန္႔ဂူသည္ ထိန္ပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေရေဝးသုိ႔ ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားေတာင္ဖက္မုခ္ေျခရင္းတြင္ သိကၡာရွိစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားနိုင္မည္မဟုတ္။ အထိမ္းအမွတ္ျပဳထားနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ရဲရင့္ေသာ တိုက္ပြဲမရွိဘဲ ဦးသန္႔ အုတ္ဂူသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေနရာတေနရာ မရနိုင္ေပ။

ဤသည္ကျပဆိုသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ မိမိပုခုံးေပၚက်လာေသာ သမိုင္းေပးတာဝန္မ်ားကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ထမ္းခ့ဲၾကသည္မွာ ေနရာတေနရာရဖုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးရဖုိ႔ုမဟုတ္ဘဲ အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကျခင္း သာျဖစ္သည္။ မည္သူတဦးတေယာက္က အသိမွတ္ျပဳသည္ မျပဳသည္က အေရးမႀကီးလွေပ။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္း၏အုတ္ဂူအနီး ဦးသန္႔၏ဂူ တည္ေဆာင္ခြင့္ရခ့ဲသည္မွာ ရဲရဲရင့္ရင့္ ကိုယ္က်ဳိးမပါဘဲ သမိုင္းကေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို လိုလိုလားလားထမ္းေဆာင္ခဲၾကသည့္ တိုက္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသားမ်ား ျပည္သူမ်ားေၾကာင့္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ပစ္ပယ္၍ မရနိုင္ပါ ေခ်။ သမိုင္း၏သေရာ္မႈက္ို မည္သုိ႔ပင္ခံရေစကာမူ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာင္းသားတုိ႔ကား ေခခတ္ကာလ၏ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္သြားၾကမည္သာျဖစ္ေပသည္။

● ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံအား ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္
ဦးသန္႔အားသာမန္အားျဖင့္သေဘာထားၿပီး ၾကံေတာသုသာန္တြင္သာျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ မဆလအစိုးရအား ဆန္႔က်င္သည့္တိုက္ ပြဲအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရပါက ဦးသန္႔အားထိုက္တန္သည့္ေနရာတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ရေရးဆိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ပါသက့ဲသုိ႔ မဆ လ အစိုးရအား အခြင့္အခါသင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္မည္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါသည္။ ထိုရည္ရြယ္ ခ်က္ေၾကာင့္လည္း တက္ႂကြသူမ်ားက စည္းရံုးျပင္ဆင္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ ဤတိုက္ပြဲသည္ ၁၉၇၄ ဇြန္ အလုပ္ သမားသပိတ္ႏွင့္မတူသည္က အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခြင့္ရခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါညိႇႏႈိင္းမႈအား သပိတ္ေကာ္မတီမွလက္ခံေသာ္လည္း တိုက္ပြဲေဖၚလိုသူအခ်ဳိ႕၏ ဆႏၵျပင္းျပလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ညိႇ ႏႈိင္းမႈ ပ်က္ျပယ္ခ့ဲေပသည္။ ဤသည္မွာ ေျမေပၚသပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ယခုတိုင္ၾကံဳေနၾကရသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေျမ ေပၚတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းရွိရမည္၊ အက်ဳိးအျမတ္ရွိရမည္၊ အကန္႔အသတ္ရွိရမည္ဟူသည္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ခက္ခဲခ့ဲေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လက္ခံလိုေသာ္လည္း ေအာက္ကေသြးဆူေနေသာ လူအုပ္ကို မထိမ္းသိမ္းနိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုယ္ႏႈိက္က လက္မခံနိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေျမေပၚသပိတ္တိုက္ပြဲတိုင္းတြင္ အက်ဳိးအေၾကာင္းရွိရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို အားလုံးက ဆုပ္ကိုင္နိုင္ၾကေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္ရွိရမည္အကန္႔အသတ္ရွိရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို မွန္ကန္စြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အားနည္းခ့ဲၾကသည္။ ေျမေပၚ သပိတ္တိုက္ပြဲေပၚလာသည္ႏွင့္ ရန္ငါျပတ္သားရမည္ဆိုသူမ်ား အေထြေထြသပိတ္အုံႂကြမႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္လို သူ မ်ား ေပၚေပါက္လာကာ သပိတ္မ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ့ဲ့ျဖစ္ခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံရသည္ႏွင့္ အဆံုး သတ္သြားေပေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းတုိ႔ အာဏာသိမ္းသည္မွစ၍ ယေန႔ထိျဖစ္ပြါးခ့ဲေသာ သပိတ္ တိုက္ပြဲမ်ားကို တဖက္ကအသိအမွတ္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ထိုသပိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မွန္ကန္စြာ နိဂံုးခ်ဳပ္သုံးသပ္ၾကရန္လိုေပသည္။

● ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ပြားသည့္သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံသည္ ရ ဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ပါသည့္ ဆႏၵျပပြဲတခုျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ပါဝင္ျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ လြန္စြာကိုင္းရႈိင္းသူ ဦးႏုႏွင့္နီးစပ္သူျဖစ္၍ ပါဝင္လာျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ထူးခြၽန္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ထိုက္တန္စြာဂုဏ္ျပဳလိုေစျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အေလးအျမတ္ျပဳသည့္ ရဟန္း သံဃာမ်ားပါဝင္ျခင္းသည္ လူထုအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႀကီးသက့ဲသုိ႔ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲေစခ့ဲ သည္။

ထို႔ေနာက္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခု အေရးေတာ္ပုံအပါအဝင္၂ဝဝ၇ ေရႊဝါေရာင္လႈပ္ရွားမႈမွသည္ ၂ဝ၁၅ ေက်ာင္းသား သပိတ္အထိ အနဲႏွင့္အမ်ားဆိုသလိုပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျမန္မာတုိ႔၏ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ယွက္ႏြယ္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း လူထု၏ ဒုကၡသုကၡကို မွ်ေဝခံစားၾကၿပီးအတူ တကြပါဝင္ခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကိုလိုနီေခတ္ကလည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္သာျဖစ္သည္။

မဆလအစိုးရကလည္း ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံ၌ သံဃာေတာ္အမ်ားအျပားပါဝင္လာၿပီး သံဃာအဖြဲ႕အစည္းကို ဂရုစိုက္ ကိုင္ တြင္မႈ ျပဳလာသည္။ သာသနာသန္႔ရွင္းေရးဆိုသည္ကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္လာသည္။ အခ်ဳိ႕သံဃာဂိုဏ္းမ်ား အခ်ဳိ႕သံဃာ မ်ား သိကၡာခ် လူဝတ္လဲရသည္။ ၁၉၈ဝ တြင္ မဟာသံဃာ့ နာယက ၄၇ ပါးစုံညီကို စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ သာသနာေရးဦးစီးဌာနအား သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနဟု တိုးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး ရဟန္း သံဃာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးဂရုစိုက္ကိုင္တြယ္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ထိ့ုျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ) လက္ထက္တြင္ မဘသက့ဲသုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းေပၚလာၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအားေထာက္ခံသည့္ (ဝါ) ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း နီးစပ္သည့္ သံဃာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေပၚလာေတာ့သည္။ ထိုအခါ သံဃာမ်ားအတြင္း၌ မတူေသာနိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဂိုဏ္မ်ားကြဲ လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ဤတြင္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာသည္။ ရဟန္းသံဃာမ်ား နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သင့္၏ မသင့္၏ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေပၚ လာေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီစုံႏိုင္ငံေရးစနစ္ က်င့္သုံးသည္ကာလတြင္ ပါတီမ်ား၏အေရာင္အေသြး ရပ္တည္ ခ်က္ ေပၚတြင္မူတည္၍ ဂိုဏ္းကြဲသင္းကြဲျဖစ္ပါက ေကာင္းသည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။ တည္ျမဲဘုန္းႀကီး သန္႔ရွင္းဘုန္းႀကီး ကြဲသက့ဲသုိ႔ NLD ဘုန္းႀကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးဘုန္းႀကီးဟူ၍ ကြဲေနၾကျခင္းသည္ သာသနာအတြက္ ေကာင္းသည့္အခ်က္မဟုတ္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ အနီးေခတ္တြင္ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံမွစ၍ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားပါဝင္မႈသည္ ျမင့္တက္လာ သည္ကေတာ့ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး၏ ထူးျခားခ်က္တရပ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး အေကာင္းအဆိုးကားဒြန္တြဲလ်က္ရွိသည္။ နိုင္ငံေရးတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပါဝင္ရန္သင့္မသင့္ဆိုသည္ကလည္း အျငင္းပြားဘြယ္ရာ အေၾကာင္းအရာတရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

● အဖမ္းအဆီး
မနက္ေစာေစာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္းေရာက္စီးနင္းစဥ္က တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ စာရင္းရွိသည့္ ဆရာ ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ားအပ အားလုံးသိမ္းက်ဳံး၍ ဖမ္းသြားျခင္းျဖစ္၍ ေစ်းလာေရာင္းသူမ်ားေရာ အေၾကာင္းအမ် ဳိ းျဖင့္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားေရာ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္သြားသည္။ ေနာက္မွ စီစစ္ၿပီးျပန္လႊတ္ေပးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

မိမိပတ္ဝန္းက်င္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထဲကေတာ့ စလွေမာင္တစ္ေယာက္ အဖမ္းခံရေသာ္လည္း ျပန္လြတ္လာခ့ဲသည္။ AE ေဆာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားထဲက စတင္ပါဝင္ကာ မႏၲေလးေဆာင္ သပိတ္ေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ခ့ဲသည့္ ကိုတိတ္တုိ႔မွာမူ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္းခံရသည္။ ကိုတိတ္မွာ ထိုတၾကိမ္သာမက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တၾကိမ္ အဖမ္းခံရသည္။ ၁၉၈၈ အေရး ေတာ္ပုံၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားခ့ဲသည္။ ၂ဝ၁၃/၂ဝ၁၄ ခန္႔က ထိုင္းနိုင္ငံ မဲေဆာက္ရွိ မယ္ေတာ္ ေဆးခန္းတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကိုတိတ္တစ္ေယာက္ ကြယ္လြန္သြားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ထိုဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံကာလက မ်ားစြာေသာေက်ာင္းသားမ်ားအဖမ္းခံရ ေထာင္က်ခ့ဲရသည္။ သမိုင္းကို ထုဆစ္ခ့ဲၾကေသာ အညတရမ်ားစြာဟုဆိုရပါမည္။

● ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ မိမိ
မိမိမွာ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံမစမွီကတည္းက တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားခ့ဲၿပီး စတင္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ကလည္း တေနကုန္ တေနခန္း ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ထိုညက မဂၤလာဒုံအေဆာင္သုိ႔ မျပန္ခ့ဲပါ။ ပင္မတကၠသုိလ္နယ္ေျမထဲတြင္ ၾကံဳသလိုအိပ္ခ့ဲသည္။ တကယ္ေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔အတန္း၏ Final စာေမးပြဲဟုဆိုသည့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စာေမးပြဲသည္ ေခါင္းထဲမရွိခ့ဲေပ။ သပိတ္တြင္သာ စိတ္ႏွစ္ထားခ့ဲသည္။ စာေမးပြဲရွိလည္း မေျဖေတာ့ဟုသာ စိတ္ထဲတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲေတာ့သည္။ ေနာက္တေန႔ မနက္ေစာေစာတြင္ေတာ့ အဝတ္အစားလဲရန္ မဂၤလာဒုံအေဆာင္သုိ႔ ျပန္သည္။

အေဆာင္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အေျခအေနဝိုင္းေမးသည္ကို ရွင္းျပရသည္။ ညက အေတာ္ေနာက္က်မွ ေရ ဒီယို အဂၤလိပ္ပိုင္းအစီအစဥ္က်မွ တကၠသုိလ္မ်ားပိတ္လိုက္သည္ကို အစိုးရေၾကညာသည္ဟု သိလိုက္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္း သားမ်ားလည္း အိမ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခိုက္အတန္႔ သ္ိန္းျမင့္က "မင္းအေဖ အခန္းထဲမွာေစာင့္ ေနတယ္" ဟု ဆိုသည္။ အခန္းထဲဝင္လိုက္ေတာ့ မိမိဖခင္ အခန္းထဲ၌ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေပေတာ့သည္။

ထိုတြင္မွ သိရသည္မွာ မိမိဖခင္က မေန႔ကညေနကထဲက အေဆာင္သုိ႔ေရာက္လာၿပီး မိမိအား ည ၉ နာရီထိ ထိုင္ေစာင့္ေန သည္ဟု ဆိုသည္။ မနက္ဖန္ အတန္းတင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ မိမိကအေဆာင္၌မရွိခ့ဲ။ ည ၉ နာရီထိ ထိုင္ေစာင့္ေသာ္လည္း မိမိကေပၚမလာခ့ဲ။ ထို႔ျပင္ တကၠသုိလ္မ်ား ပိတ္ေၾကာင္းသတင္းက မေၾကညာေသး၍ မိမိအတြက္ စိုးရိမ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ တေခါက္ျပန္လာ၍ မိမိအားေစာင့္ဆိုင္းစဥ္ မိမိႏွင့္ ပက္ပင္းတိုးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဖခင္က မိမိအား "ကဲ ေက်ာင္းပိတ္ၿပီဘဲ အဝတ္အစားေတြထည့္ေတာ့ အိမ္ျပန္လိုက္ခ့ဲ" ဟု တခြန္းသာဆိုသည္။ ဖခင္ကို ေၾကာက္ရသည့္မိမိအဖို႔ ျပန္လည္းမေျပာသည္မိ့ု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႏွင့္ အဝတ္အစားေတြထည့္ၿပီးအိမ္သုိ႔ ျပန္ခ့ဲရသည္။ ဒီဇင္ ၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ပါဝင္ခြင့္မရခ့ဲေတာ့ေပ။ အိမ္အျပန္လမ္းတေလ်ာက္ မီးရထားလမ္း ဝဲယာရွိ ရႈခင္းမ်ားကိုသာၾကည့္ၿပီး ဖခင္စကားတခြန္းမွ မေျပာနိုင္ေတာ့။ မိမိမေက်မလည္ျဖစ္ေနသည္ကိုသိေသာဖခင္ကလည္း မိမိအား ဘာမွမေျပာေခ်။

ဆူညံေနေသာ ရထားသံေတြက မိမိနားထဲတြင္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖစ္ေနသည္။ လယ္ကြင္းမ်ား ေကာက္လႈိင္းပုံမ်ား သစ္ပင္ ေတာတန္းမ်ားကမိမိမ်က္ေစ့ထဲတြင္ ဆႏၵျပေနေသာ လူအုပ္ႀကီးအျဖစ္ျမင္ေနသည္။ မိမိရင္ထဲတြင္ အမ်ဳိးအမည္ခြဲျခား မသိ နိုင္သည့္ ခံစားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနခ့ဲသည္။

ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံစသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က မိမိတုိ႔ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ မွ တေက်ာင္းလုံးပါဝင္ခ်ီ တက္ခ့ဲၾကေသာ္ လည္း ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ေက်ာင္းအေနႏွင့္ ပါဝင္နိုင္ျခင္းမရွိေတာ့။ တစ္ဦးခ်င္းပါဝင္ၾကျခင္းသာ ရွိေတာ့သည္။ မိမိသူငယ္ ခ်င္းထဲမွ ေမာင္ေမာင္ေထြးတေယာက္သာ မႏၲေလးေဆာင္အေျခစိုက္သပိတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနခ့ဲသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ေအာင္သိန္းထြန္းကေတာ့ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္နားက အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသည္ဟု ၾကားရသည္။ ေဆးတကၠသုိလ္ ၁ ကလည္း ပါဝင္ၾကသည္ဟု ၾကားရသည္။ ကိုမိုးဝင္း (ေတာင္ငူ) တုိ႔ဟုၾကားရသည္။ AE ေဆာင္မွာ အစည္းအေဝးလုပ္ကထဲက ပါသည္ဟုထင္သည္။

မိမိအဖို႔ေတာ့ မိသားစုသံေယာဇဥ္ ပညာေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရး တခုခုကိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ကာလသုိ႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီ ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ သတိျပဳမိလိုက္ေပေတာ့သည္။ မိမိအေနႏွင့္ဆံုးျဖတ္တခုကို ျပတ္ျပတ္သားသားခ် ရေပေတာ့မည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း မိမိဘာသာ တာဝန္ယူရေပေတာ့မည္။ ဦးသန္႔အေရးေတာ္ပုံကာလ သည္ မိမိ၏ဘဝအခ်ဳိ းအေကြ႕တခု အစပ်ဳိးေသာကာလဟု ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)