ေဆာင္းယြန္းလ ● ႏုိဘယ္လ္ဆိုင္ရာ ဆင့္ပြားခံစားမႈ

 

ေဆာင္းယြန္းလ ● ႏုိဘယ္လ္ဆိုင္ရာ ဆင့္ပြားခံစားမႈ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆

တခါတေလမွာ
ျငင္းဆန္လိုက္တဲ့ အရာေတြက
လက္ခံလိုက္တဲ့ အရာေတြထက္
ပိုၿပီး တည္တံ့တယ္။

လိုတာေကာ မလိုတာပါ ရတဲ့
လူျဖစ္ျခင္းမွာ
ငါတို႔ ဘာေတြကိုလက္ခံခဲ့ၿပီး
ဘာေတြကို ျငင္းဆန္ခဲ့ဖူးၾကၿပီလဲ။

ပင္လယ္ဆီေရာက္ဖို႔
ျမစ္ထဲဆင္းခဲ့တာမဟုတ္တဲ့အခါ
ပင္လယ္ဆီ ေရာက္ေတာ့လည္း
ျမစ္ထဲ ေရာက္ေနသလိုပါပဲ။

လက္မခံပဲ ရလိုက္တဲ့ မနက္ခင္းတခုမွာ
ဒီကဗ်ာကို
စိတ္တျခမ္းက ေရးဖို႔ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး
က်န္တဲ့စိတ္တျခမ္းနဲ႔ လက္ခံေရးျဖစ္ခဲ့တယ္။

ေဆာင္းယြန္းလ (ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၆)