ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ဘဏ္မွတ္လုိ႔ပါ အဘရယ္ ...


ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ ● ဘဏ္မွတ္လုိ႔ပါ အဘရယ္ ...
(မုိးမခ) ေအာင္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆