သူရနီ - အုတ္ဂူေဘးက ကႏုတ္ပန္း (၅ )

ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ေခၚသသူရနီ - အုတ္ဂူေဘးက ကႏုတ္ပန္း (၅ )
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၆

သမင္လုိက္အကေလလား
ဇာပန္းခက္ထုိးေနပုံလား
ပန္းေတြတေဇာင္း ပြင့္ေနဟန္လား
ပြင့္ဦးကုိ ဝဏၰပဘာနဲ႔ လြမ္းရတယ္
သစၥာကုိေတာ့ သည္ေဆာင္းေဟမာန္နဲ႔လြမ္း
ဆည္းဆာကုိေတာ့ ရတုဘုရင္နဲ႔လြမ္းရမယ္
မုိးသက္ေလႏွင္ကေတာ့
ဘယ္ေတာ့မွ မက်က္တဲ့အနာပဲ။

ဂီတနက္သန္ေတးသြားေတြက
လူတစ္ရစ္ နတ္တစ္ရစ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့
လိေမၼာ္ေရာင္ လိရိကေတြဟုဆုိလၽွင္
အလြမ္းနဲ႔ အတိၿပီးတဲ့ နတ္ဘုရားက
ေစာေစာၿငိမ္းသြားတဲ့ ကုိေစာညိန္းျဖစ္တယ္။