ကာတြန္း မင္းထက္လူ - ညိွရမယ့္ ညီမွ်ျခင္းမ်ား


ကာတြန္း မင္းထက္လူ - ညိွရမယ့္ ညီမွ်ျခင္းမ်ား
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၆