ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ● ေရအက်ဳိး ... ဆယ္ပါး

 ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ● ေရအက်ဳိး ... ဆယ္ပါး
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆