ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ဂုုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ စစ္တပ္ ဆိုုတာ


ပန္းခ်ီ သန္းေဌးေမာင္ - ဂုုဏ္သိကၡာ ရွိတဲ့ စစ္တပ္ ဆိုုတာ
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၃၊ ၂၀၁၆